loader image

Údržba silnic a dálnic

Kvalitně a bezpečně se postaráme o silnice i dálnice.

Jaké služby Vám můžeme nabídnout?

Letní údržba komunikací, opravy výtluků vozovek, osazování vozovek. Barevné povrchy vozovek s vysokým smykovým třením.

Dopravně-bezpečnostní prvky

  • vyvýšené přechody pro chodce – nájezd pomocí ramp výrazně sníží rychlost vozidel a řidiče jednoznačně upozorní na existenci přechodu pro chodce. Umísťuje se zejména v blízkosti škol a veřejných budov.
  • vjezdové zpomalovací ostrůvky – účelem je zajistit zpomalení vozidel na vjezdu do obce. Kromě redukce rychlosti zvyšuje ostrůvek na vjezdu do obce bezpečnost silničního provozu i tím, že znemožňuje nebezpečné předjíždění.

Dále zajišťujeme

  • opravy a zřízení dešťových vpustí, zajištění odvodnění
  • opravy dlažeb vozovek i chodníkům a revizních šachet
  • opravy bezpečnostních zařízení na silnici (svodidla, směr. sloupky, zábradlí a pod.)
  • zemní a bourací práce
  • čištění komunikací

Ukázka práce

Celou ukázku všech našich prací najdete na stránce Realizace.

Dalé také nabízíme

Stavební práce

Zemní a výkopové práce

Kamenné a zámkové dlažby

Bourací práce a demolice

Úklidové služby

Ochrana osob a majetku

Údržba zeleně a rizikové kácení

Poruchové služby