loader image

Zemní a výkopové práce

Postaráme se i o náročný terén.

Jaké služby Vám můžeme nabídnout?

Provádění hrubých terénních úprav, jemných terénních úprav, výkopů rýh a jam, svahovaní a přesné dotvarování ploch.

  • Výkopy pro základy rodinných domů
  • Výkopy pro bazény, čističky
  • Výkopy pro kanalizace a ostatní inženýrské sítě

Dále nabízíme osazení obrubníku, opěrných zdí, palisád, uličních vpustí. Položení jakýchkoliv dlažeb a zpevněných povrchů pro všechny třídy únosnosti. Uložení všech konstrukčních vrstev komunikací

Provádíme zemní práce – převozy sypkých materiálů, čištění rybníků, terénní úpravy, zemní práce na železničních koridorech, inženýrské a dopravní stavby.

Výkopové práce – terénní úpravy skrývky zeminy zajišťujeme dopravu sypkých materiálů (kamene, sutě, zeminy, živice, atd.). Výkopy pro základy rodinných domů výkopy inženýrských sítí (bazény, septiky atd.) Hutnění terénu úpravy a zpevňování cest demoliční práce zemní práce v těžko dostupných terénech a stísněných podmínkách (svahy, sjezdovky atd.)

Čištění koryt řek a vodních cest čistění rybníků odstraňování škod po povodních práce s paletovými vidlemi obnova a zřizování cestních a porostních melioračních příkopů profilovou lžící zářezy do strání opevnění břehů, toků (kamenné záhozy, kamenné rovnaniny, kamenné prahy atd.

Ukázka práce

Celou ukázku všech našich prací najdete na stránce Realizace.

Dalé také nabízíme

Stavební práce

Kamenné a zámkové dlažby

Bourací práce a demolice

Úklidové služby

Ochrana osob a majetku

Údržba silnic a dálnic

Údržba zeleně a rizikové kácení

Poruchové služby